விசித்திரமான சிதறிய கோட்டை வீட்டின் விலை $760K!

Report

ரொறொன்ரோவில் அமைந்துள்ள விசித்திரமான சிதறிய கோட்டை வீடு ஒன்று டொலர்கள் 760Kற்கு விற்கப்பட்டுள்ளது.

இஸ்லாமிய மசூதி-ஈர்க்கப்பட்ட மசூதிகள், கிரேக்க அயனி தூண்கள் மற்றும் பல தெரியாத கலாச்சாரங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட சிலைகள் அடங்கிய தகரும் நிலையில் மேபோர்ன் அவெனியு ரொறொன்ரோவில் அமைந்துள்ளது இந்த வீடு.

ஸ்காபுரோவின் மேற்கு எல்லையில் 50-க்கு100அடி நிலப்பரப்பில் 3,400சதுர அடிவீடாகும்.பல தசாப்தங்களாக அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்து வந்துள்ளது. வண்ணப்பூச்சுக்கள் உரிந்த வண்ணம் கூரையும் சிதைந்த நிலை.

அலாதீன் கோட்டை போன்று காட்சி அளிக்கின்றது.

தனியார் கட்டிடம் கட்டுபவர் ஒருவருக்கு இந்த வீடு 760,000 டொலர்களிற்கு ஒன்றரை வாரத்திற்கு முன்னர் விற்கப்பட்டது.

80வயதுடைய 760,000 என்பவருக்கு சொந்தமானது. தனது வீட்டை விற்று விட்டு முதியோர் இல்லத்திற்கு சென்று விட்டார்.

1970ல் சாதாரண ஒரு வீடாக இதனை வாங்கிய இவர் உலகம் பூராகவும் சென்று வெவ்வேறு விதமான கட்டிடக் கலைகளினால் ஈர்க்கப்பட்டு தனது வீட்டை வடிவமைத்து புதியதாக உருவாக்கினார்.

2686 total views