கனடாவில் அதிகமாக திருடப்பட்ட வாகனங்களில் முதலிடம் பிடித்தவை

Report

கனடாவின், போர்டு எஃப்-சீரிஸ் பிக்கப் வாகனங்களின் உரிமையாளர்கள் தங்கள் வாகனங்களை பாதுகாக்க கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கனடா பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

ஏனெனில் Ford F250 மற்றும் F350 ட்ரக் ரக வாகனங்கள் திருடர்களுக்கு முதன்மை இலக்காக இருப்பதே முக்கிய காரணமாக உள்ளது.

கனடாவில் மிகவும் அதிகமாக திருடப்பட்ட வாகனங்களின் வருடாந்திர தரவரிசையில் காப்பீட்டு பணியகத்தின் 2000 ஆம் ஆண்டின் புள்ளிவிபரங்களின் இந்த கவலர முதலிடத்தில் உள்ளன.

2019 ஆம் ஆண்டில் Ford பிக்கப் வாகனங்கள், திருடப்பட்ட பட்டியலில் முதல் 10 இடங்களில் எட்டு இடங்களைப் பிடித்தன. 2007 ஃபோர்டு எஃப் -350 இந்த ஆண்டு அதிகமாக திருடப்பட்ட வாகனங்களின் மறுக்கமுடியாத ரகத்தைக் கொண்டுள்ளன.

ஐ.பி.சி.யின் வருடாந்திர தரவரிசையைப் பின்பற்றும் எவருக்கும் இது ஆச்சரியமளிக்காத செய்தியாகும், இது கனடாவில் உள்ள கிட்டத்தட்ட அனைத்து வாகன காப்பீட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட காப்பீட்டு உரிமைகோரல் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது,

5997 total views