உலகின் முதல் மின்சார விமானம் கனடாவில் அறிமுகம்!

Report

கனடா நாட்டில் முழுவதும் மின்சாரத்தால் இயங்கும் நீரிலும், வானிலும் பயணிக்கக்கூடிய கடல் விமானம் (electric-powered seaplane) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

வான்ககூவரை சேர்ந்த ஹார்பர் ஏர் சீ பிளேன்ஸ் (Harbour Air Seaplanes) நிறுவனமும், அமெரிக்க மின்சார என்ஜின் தயாரிப்பு நிறுவனமான மேக்னி எக்ஸும் (magniX ) கூட்டாக அந்த விமானத்தை உருவாக்கியுள்ளன.

6 பேர் பயணிக்கக் கூடிய அந்த விமானம், ரிச்மாண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதையடுத்து அந்த விமானம், கடல் பகுதியில் சீறி பாய்ந்து சென்றது.

767 total views