மே மாதத்தில் பொருளாதாரம் 4.5% வளர்ச்சி

Report

மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் கடுமையான பூட்டுதல்களுக்குப் பிறகு வணிகங்கள் மீண்டும் திறக்கத் தொடங்கியதால் மே மாதத்தில் பொருளாதாரம் 4.5 சதவீதம் வளர்ச்சியடைந்துள்ளதாக கனடாவின் புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவித்துள்ளது.

சராசரி பொருளாதார வல்லுநரின் மதிப்பீடு மே மாதத்திற்கான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3.5 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக நிதி தரவு நிறுவனமான ரெஃபினிட்டிவ் தெரிவித்துள்ளது.

சில்லறை வளர்ச்சிக்கு மோட்டார் வாகனம் மற்றும் கார் விற்பனை மிகவும் பங்களித்தன. கனடாவின் புள்ளிவிவரங்கள் திணைக்களம் (Statistics Canada) அவர்கள் கணக்கீடுகளிலிருந்து விலக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த துறை 11.4 சதவீதம் வளர்ச்சியடைந்திருக்கும் என்றும் கூறுகிறது.

மேலும் ஜூன் மாதத்திற்கான ஆரம்ப மதிப்பீட்டில், நிறுவனம் தொடர்ந்து மாதத்திற்கு ஐந்து சதவீதம் அதிகரிப்புடன் வளர்ச்சியைத் தொடர்கிறதாக நிறுவனம் கூறுகிறது.

1532 total views