வாழ்வில் ஈரம் இல்லாதபோதும் மனதில் ஈரம் உள்ளவர்கள்!

Report

தாயகத்தில் போரின் வடுகளை சுமந்து வறுமையில் வாழ்ந்தாலும் மற்றவர்களையும் மதிக்கும் மனிதம் இன்னும் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கின்றது.

3674 total views