துருக்கி அமைச்சரவையில் நிதி அமைச்சர் அர்துகானின் மருமகனார்

Report
8Shares

துருக்கியின் முதலாவது நிறைவேற்று ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றுள்ள ரஜப் தையிப் அர்துகான் தனது அமைச்சரவையில் நிதியமைச்சுப் பதவியை மருமகனுக்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

துருக்கி ஜனாதிபதி அர்துகானின் மறுமகனான பெராத் அல் பெராக் என்பவர் கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் ஜனாதிபதி அர்துகானின் அமைச்சரவையில் மின்சக்தி அமைச்சராக செயற்பட்டவர்.

அர்துகானின் அமைச்சரவையில் 16 அமைச்சர்கள் நியமனம் பெற்றுள்ளனர். இந்த அமைச்சரவை கடந்த 9 ஆம் திகதி அமைக்கப்பட்டது.

நிருவாகத்துறையின் தலைவரான ஜனாதிபதி அர்துகான் அமைச்சரவையில் நிதி அமைச்சுப் பொறுப்பை தனது நெருங்கிய உறவினர் ஒருவருக்கு வழங்கியதனால் நாட்டில் ஊழல் மோசடி இடம்பெறுவதற்கு வழியமைத்துள்ளார் என்ற குற்றச்சாட்டை துருக்கியின் வளர்ச்சியை சகித்துக் கொள்ளாத மேற்குலக ஊடகங்கள் எதிர்மறையான கருத்தைப் பரப்ப முயற்சிக்கின்றது என்பது தெளிவான ஒன்றாகும்.

598 total views