மெல்லிய இடை வேண்டுமா? அப்போ இந்த 5 உடற்பயிற்சி தேவை , ​​சீனா ஆராய்ச்சியாளர்கள்!

Report

மெல்லிய இடையினை பெற வேண்டுமெனில் அதிக உடற்பயிற்சி, அளவான சாப்பாடு அவசியம் என மருத்துவர்கள் அடிக்கடி ஊக்குவிக்கிறார்கள்.

ஆனால் தற்போது, ​​சீனா ஆராய்ச்சியாளர்கள் உடல் பருமனுக்கு தீர்வாக ஐந்து வகையான உடற்பயிற்சிகளை அடையாளம் கண்டுள்ளனர். இதில் முதல் இடம் பிடித்துள்ள ஜாக்கிங் எனப்படும் ஓட்டப்பயிற்சி.

PLOS-மரபியல் இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வின்படி, உடல் பருமனை நிர்வகிப்பதற்கும் எடை அதிகரிப்பதைத் தவிர்ப்பதற்கும் வழக்கமான ஜாகிங் சிறந்த வகை உடற்பயிற்சி என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதை தவிர மற்ற நான்கு பயிற்சிகள், மலை ஏறுதல், நடைபயிற்சி (சக்தி நடைபயிற்சி உட்பட), சில வகையான நடனம் மற்றும் நீண்ட யோகாசனங்கள் ஆகியன ஆகும்.

சுமார் 30 முதல் 70 வயதுடைய 18,424 ஹான் சீன பெரியவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் இந்த முடிவு கிடைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதன்படி, ஆய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்ட பெரியவர்களின் உடற்பயிற்சி முறைகளை பதிவு செய்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், இந்த பதிவுகளை தனிநபர்களின் மரபியலுடன் ஒப்பிட்டனர்.

இந்த கண்டுபிடிப்புகள் பிற இன மற்றும் இனக்குழுக்களை மொழி பெயர்க்காது என்பது சாத்தியம் என்றாலும், செயலில் இருப்பது எவ்வாறு உடல் பருமனைத் தடுக்க உதவும் என்பதை ஆய்வு விளக்குகிறது.

அமெரிக்க வயது வந்தவர்களில் கிட்டத்தட்ட 40 சதவீதம் பேர் பருமனானவர்கள் என்றும், மொத்தம் 72 சதவீதம் பேர் அதிக எடை அல்லது பருமனானவர்கள் என்றும் நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மைய ஆதாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த வகை ஆராய்ச்சி பலனளிக்கும் இயக்கத்தையும் செயல்பாட்டையும் ஊக்குவிப்பதில் நீண்ட தூரம் செல்லக்கூடும்.

ஆய்வில் கிடைத்தது என்ன?

முந்தைய உடற்பயிற்சி தொடர்பான எடை இழப்பு ஆய்வுகள் போல் இல்லாமல், இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் உடல் பருமனுக்கு ஐந்து வெவ்வேறு நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்தினர்,

இதில் உடல் நிறை குறியீட்டெண் (BMI), உடல் கொழுப்பு சதவீதம் மற்றும் இடுப்பு முதல் இடுப்பு விகிதம் (waist-to-hip-ratio) ஆகியவை கொண்டு, எந்த பயிற்சிகளை நிர்வகிப்பதில் மிகவும் பயனுள்ளவை என்பதை தீர்மானித்துள்ளனர். மற்றும் எடை அதிகரிப்பதைத் தடுக்கும் முறைமை குறித்தும் ஆராய்ந்துள்ளனர்.

முந்தைய ஆராய்ச்சிகளில் பெரும்பாலானவை BMI-யை மட்டுமே பரிசோதித்தன, ஆனால் இது பல சுகாதார வழங்குநர்களுக்கு ஆதரவாக இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

482 total views