ஜேர்மனியில் தான் ஈன்ற குட்டிகளை தானே கொன்று தின்ற தாய்ச் சிங்கம்!

Report

ஜேர்மனியிலுள்ள லெய்ப்ஸிக் (Leipzig) விலங்கியல் பூங்காவில், தான் ஈன்ற இரண்டு குட்டிகளை பிறந்து இரண்டே நாட்களில் தாய் சிங்கம் கொன்று தின்றுள்ளது.

கிகலி (Kigali) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள அந்தப் பெண் சிங்கம், முதன்முறையாகக் குட்டிகளை ஈன்றது. அந்த விலங்கியல் பூங்காவில், கடந்த 15 ஆண்டுகளில், சிங்கக் குட்டிகள் பிறந்தது இதுவே முதன்முறையாகும்.

அந்தக் குட்டிகள் இவ்வாறு உயிரிழந்தமை விலங்கியல் பூங்கா ஊழியர்களிடையே கவலையையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை, கிகலி குட்டிகளை ஈன்றது. ஆரம்பத்தில் பெண் சிங்கம் குட்டிகளை நன்றாகவே பராமரித்துப் பாலூட்டியது.

ஆனால், திடீரென திங்கட்கிழமை மாலையில் குட்டிகளைக் கொன்று தின்றுவிட்டமை தெரியவந்துள்ளது. விலங்கியல் பூங்காவின் பேச்சாளர் ஒருவர் இந்த தகவலை ஊடகங்களிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

பொதுவாகக் காட்டில் வாழும் விலங்குகள் சில இவ்வாறு முதல்முறையாகக் குட்டிகளை ஈனும்போது அவற்றைக் கொன்று தின்பது வழக்கம். அதேபோன்று, விலங்கியல் பூங்காவிலும் நடப்பது இயல்பானதே எனப் பேச்சாளர் கூறினார்.

இருப்பினும், வனாந்தர சூழலைக் காட்டிலும் கூண்டுக்குள் அடைத்து வைத்து வளர்க்கப்படும் பெண் விலங்குகளிடையே இந்தப் பழக்கம் அதிகம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

இந்தநிலையில், குட்டிகள் உடல்நலம் குன்றியிருந்து, அவை உயிர்பிழைக்கும் வாய்ப்பு குறைவாக இருந்தாலும், தாய் அவற்றைக் கொன்று தின்றுவிடுமென்று விலங்குகளின் நடத்தைகளை ஆராயும் வல்லுநர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

வீட்டில் வளர்க்கப்படும் பூனை மற்றும் நாய்கள் கூட இவ்வாறு செய்வதுண்டு என்று விலங்கியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். புதிதாகப் பிறந்த குட்டிகள் என்னென்ன செய்யவேண்டுமோ அவற்றைச் செய்யத் தவறினால், விலங்குகளின் தாய்மை உணர்வு தூண்டப்படாது என்பதை அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

507 total views