இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு!

Report

2018ம் ஆண்டுக்கான இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு போலந்த்துக்கான வோல்கா டோகார்ஸ்க்கு வழங்கப்பட்டது

2019ம் ஆண்டுக்கான இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு ஆஸ்திரியாவின் பீட்டர் ஹான்கேவுக்கு வழங்கப்படுகிறது

869 total views