2 குழந்தைகளுக்கு மேல் இருப்போருக்கு அரசு வேலை இல்லை

Report

அஸ்ஸாமில் 2 குழந்தைகளுக்கு மேல் இருப்போருக்கு அரசு வேலை கிடையாது என்று அந்த மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

அஸ்ஸாம் மாநில அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முடிவை 2021ம் ஆண்டு ஜனவரி 1ம் தேதி முதல் அமல்படுத்த அஸ்ஸாம் அரசு தீர்மானித்துள்ளது.

கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தம்பதிக்கு 2 குழந்தைகள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்று புதிய மக்கள் தொகை கொள்கையை அஸ்ஸாம் அரசு சட்டமாக நிறைவேற்றியது. தற்போது அந்த கொள்கையை பின்பற்றாதோருக்கு அரசு வேலை இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளது.

1527 total views