சீனாவின் இசை நாடகம் ரஷியாவில் வரவேற்பு

Report

சீனாவின் இசை நாடகம் டிசம்பர் 8-ம் தேதி, ரஷியாவின் தலைநகர் மாஸ்கோவில் நடைபெற்றது.

சீன இசை நாடகக் கழகத்தால் அரங்கேற்றப்பட்ட இந்நாடகம் மாஸ்கோவில் மிகவும் வரவேற்கப்படுகிறது.

486 total views